#Restaurant

MANAYA Shibuya

Shibuya/Tokyo/JAPAN

「山荘にある料亭」をイメージした全個室型店舗 自然素材の構成 恵/水/火/木/土/石/土/鉄