SHOTENKENCHIKU

MORIKAORU BAR 1973

Ueno/Tokyo/JAPAN