#Tavern

KUYA sapporo

Sapporo/Hokkaido/JAPAN

「月島もんじゃ」発祥 次世代コンセプト=テーマHIKARI