#Shop

KANDA DARUMA Tsukiji

Tsukiji/Tokyo/JAPAN

たいやきブランド「神田達磨」築地店舗