#

ZENRYOKU-DORI

Musashikosugi/Kanagawa/JAPAN

築地「鳥藤」から仕入れる新鮮銘柄鶏を使用した鶏専門酒場